UTL Periodicals - titles starting with v

Browse titles starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Periodical title (sort) Country (sort) Holdings
Varshavski ukrainoznavchi zapysky Poland PG3900 .V38 (In stacks)
Varshavsʹki ukraı̈noznavchi zapysky Poland PG3900 .V38 (In stacks)
Veshenskii vestnik Russia PG3476 .S52 Z4588 (In stacks)
Vestnik drevnei istorii = Journal of ancient history Russia D51 .A424 (In stacks)
Vestnik Eletskogo gosudarstvennogo universiteta Russia AP58 .U5 V48 (In stacks)
Vestnik Instituta gumanitarnykh issledovaniĭ Pravitelʹstva KBR i KBNT͡S RAN DK511 .K12 V47
Vestnik Instituta gumanitarnykh issledovaniĭ Pravitelʹstva KBR i KBNT͡S RAN DK511 .K12 V47 (In stacks)
Vestnik istorii, literatury, iskusstva Russia AS261 .V4455 (In stacks)
Vestnik Literaturnogo instituta im. A.M. Gorkogo Russia PG2900 .V47 (In stacks)
Vestnik Moskovskogo universiteta. Ekonomika Russia HB9 .M6522
Vestnik Moskovskogo universiteta. Filologiia Russia P19 .M6762
Vestnik Moskovskogo universiteta. Filosofiia Russia B18 .R9 M682
Vestnik Moskovskogo universiteta. Geografiia Russia G1 .M68 A
Vestnik Moskovskogo universiteta. Istoriia Russia D1 .M863
Vestnik Moskovskogo universiteta. Politicheskie nauki Russia HX8 .M6523
Vestnik Moskovskogo universiteta. Pravo Russia K13 .O732
Vestnik Moskovskogo universiteta. Vostokovedenie Russia DS1 .M662
Vestnik Moskovskogo universiteta. Zhurnalistika Russia PN4705 .M672
Vestnik Rossiiskoi akademii nauk Russia AS262 .A6272
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriia 2, Istoriia Russia D1 .L46322
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriia 5, Ekonomika Russia HB9 .L46 A2232
Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriia 6, Filosofiia, politologiia, sotsiologiia, psikhologiia, pravo Russia HX8 .V5822
Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva. Seriia Filologiia Russia P9 .V477 (In stacks)
Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva. Seriia Istoriia Russia DK1 .V478 (In stacks)
Viche : teoretychnyi i hromadsko-politychnyi zhurnal Ukraine JA84 .U3 V53
Vidlunnia vikiv Ukraine DK508 .A2 V583
Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsiia profspilok Ukrainy DK508 .A2 V565
Visnyk Knyzhkovoi palaty Ukraine Z447 .U35 V57
Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy = Herald of National Academy of Sciences of Ukraine Ukraine AS262 .K5322
Visnyk NTSH Ukraine Current only
Vitchyzna Ukraine AP58 .U5 V56
Vlastivedne listy Czech Republic DB2500 .S54 V53
Vneshniaia torgovlia stran Sodruzhestva nezavisimykh gosudarstv : Statisticheskii sbornik = External trade of the CIS countries Russia ZZ...CIS.20....-V58 (Gov. Pubs.)
Voprosy ekonomiki Russia HC10 .V67
Voprosy filosofii Russia B8 .R9 V6
Voprosy iazykoznaniia Russia P9 .V6
Voprosy istorii Russia D1 .V6
Voprosy literatury Russia PN9 .V67
Voprosy statistiki Russia HA1431 .V42
Vosemnadtsatyi vek (XVIII vek) Russia PG3006 .V6 (In stacks)
Vostok Russia DS1 .N32
Vreme Serbia AP56 .V74
Vremennik Pushkinskoi komissii Russia PG3350 .A1 A513 (In stacks)
Vsesvit Ukraine AP58 .U5 V8
Vyzvolnyi shliakh United Kingdom AP58 .U5 V9